Strandhøjs historie

Strandhøj har virket som kommunalt plejehjem siden 1954, men er kendt langt før som Frk. Justesens kur - og hvilehjem.

Strandhøjs ældste bygning er fra 1902, og det vides, at der blev foretaget udvidelse i 1932 – 1933. Kurstedet var forbeholdt den tids (1930érnes) ”fine” mennesker, det vil sige for eksempel direktører, grosserer og skuespillere. Her var mulighed for behandlinger og medicinske bade, så de friske og raske kunne vende tilbage til deres bopæl i København. 

Under 2. verdenskrig 1940 – 1945 bistod man mange forfulgte, ved at have dem boende på Strandhøj under falsk navn. Da jødeforfølgelsen indtraf, var man med til at gemme jøderne i skoven, indtil de kunne komme til Sverige. I årene efter krigen tog de mere velhavende københavnere stadig på pension hos frk. Justesen.

Men tiderne ændrede sig, og frk. Justesen blev ældre, så hun tilbød i 1953 sognerådet i den daværende Tikøb Kommune, at de kunne købe Strandhøj for den favorable sum af 300.000 kr. inklusive indbo.

Da der samtidig lå et plejehjem i Tikøb, som skulle nedlægges, gik man ind på at købe Strandhøj, åbne det som aldershjem og overflytte beboerne fra Gurrelund, hvilket skete den 1. april 1954.

I 1956 blev Strandhøj udbygget med fløjen, der blev kaldt Gammel afdeling.

I 1992 blev Døgnplejen (Hjemmeplejen) og det daværende plejehjem integreret. Endnu engang blev der bygget om, og også aktivitets- og træningsafdelingen blev indrettet med henblik på at modtage dagcentergæster fra lokalområdet.Umiddelbart var en del af boligerne utidssvarende, og Byrådet besluttede at udbyde Strandhøj til salg.

I 1998 købte Espergærde Andelsboligforening størstedelen af Strandhøj.

I maj 1999 blev Strandhøj rømmet for beboere og personale, der alle flyttede til det nyetablerede Plejecenter Montebello i Helsingør – en stor del af hjemmet blev revet ned og kun den gamle villa bevaret. Den 1. august 2002 kunne det ny og moderne Strandhøj tages i brug med 50 boliger, hvoraf de 12 boliger, Lille Strandhøj, ligger på hjørnet af Stockholmvej og Gylfesvej. Lille Strandhøj er for demente borgere der har brug for en mere skærmet bolig.

1. maj 2003 ophørte integreringen mellem Hjemmeplejen og plejehjem. Strandhøj er nu ”sin egen”, med Gitte Just som plejehjemsleder.

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C

3060 Espergærde

Mail: strandhoej@helsingor.dk

Tlf.: 49 28 13 00