Leve- bo koncept

På Strandhøj arbejder vi ud fra leve-bo miljø konceptet, hvilket betyder at borgeren medinddrages i hverdagens aktiviteter, under hensyn til individuelle

Vi bestræber os på  at skabe et hverdagsliv hvor beboerne har indflydelse på eget liv, herunder de forskellige vaner og samværsformer der har betydning for den enkelte. Den varme mad bliver tilberedt i vores cafe, resten af maden tilberedes i enhederne og vi gør spisetiden til en hyggestund. Livshistorien er et vigtigt redskab til at tilgodese den enkeltes ønsker og behov.

Udover at skabe et rart og trygt hjem for beboerne, har vi også et tilbud om et aktivt udeliv. En velbesøgt café, blomstersalg, tøjsalg, biograf, sansehaver og aktiviteter der alt sammen er med til at skabe mulighed for at mødes og være sammen med andre. 

Pleje og omsorg

Hjælp til personlig pleje bliver planlagt i samråd med den enkelte. Aftaler og tider er nedskrevet i en elektronisk omsorgsjournal, hvor kun det personale der er tilknyttet Strandhøj har adgang til.

Der tilbydes bad en gange ugentlig.

Alle beboere har tilknytte en kontaktperson, som varetager den overordnede planlægning og sikrer at den pleje der udføres er i overensstemmelse med beboerens ønsker.

no name jazz

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C

3060 Espergærde

Mail: strandhoej@helsingor.dk

Tlf.: 49 28 13 00