Boligdelen

Plejehjemmet Strandhøj blev ny opført september 2002. Bebyggelsen består af to selvstændige enheder, en boligdel og en centerdel.

Boligdelen er ejet af boligselskabet Nordkysten.

Boligdelen omfatter 2 boligtyper:

38 plejeboliger for plejekrævende ældre beboere på Gylfesvej 17 A og B
11 plejeboliger i en skærmet enhed for demente beboere i en selvstændig bygning på hjørnet af Gylfesvej 25/Stokholmsvej 2 D. (Lille Strandhøj)

Oversigtstegning over boligen Strandhøj

Oversigtstegning over boligen lille Strandhøj

Centerdelen omfatter centerbygningen og den gamle røde villa. 

Centerdelen indeholder:

  • Dagcenterfaciliteter til beboere og 25 borgere fra eget hjem.
  • Trænings- og aktivitetslokaler
  • Café
  • Personalefaciliteter
  • Administration

Den gamle villa indeholder: 

  • Mødelokaler
  • Omsorgstandplejen
  • Varmemesterens kontor
Boligselskabet Nordkysten

Hos boligselskabet Nordkysten kan du få flere oplysninger om husleje og indskud.

Boligselskabet Nordkysten

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C

3060 Espergærde

Mail: strandhoej@helsingor.dk

Tlf.: 49 28 13 00