Boligen

Priser for ophold

Prisen for opholdet på Strandhøj består af 2 ting, servicepakken og huslejen.

Servicepakkens ydelserne dækker over betaling for kost, tøjvask, leje af linned, toiletartikler, rengøringsartikler o.a.

Ydelserne opkræves månedsvis forud og betales direkte til Helsingør kommune. Strandhøj anbefaler at der oprettes en betalingsordning via PBS.

Det er muligt at fravælge enkelte ydelser, hvis beboer eller pårørende selv ønsker at varetage opgaven.

Det er muligt at afbestille enkelte måltider eller hele dage, hvis beboeren er ude af huset eller på ferie. Det skal blot ske med 3 dages varsel.

Huslejen betales direkte til boligselskabet da boligerne er ejet af Boligselskabet Nordkysten.

Pris for Servicepakke 2017

 

Boligstørrelse

Alle boliger består af en opholdsstue/soverum, badeværelse og en køkkenniche med køleskab og er på ca. 36 kvm.

 Boligerne som er på ca. 36 kvm består af en opholdsstue/soverum, en køkkenniche med køleskab og et større badeværelse.

Derudover er der flere fællesarealer, herunder en udsigtstue med en skøn udsigt over Øresund, det betyder at der betales husleje af i alt 69 kvm.

Boligerne på Lille Strandhøj har ingen køkkenniche.

Husleje

Boligerne er ejet af boligselskabet Nordkysten som administrerer huslejen, derfor kender Strandhøj ikke den helt præcise pris.

Vejledende priser pr. april 2015:

På Strandhøj Gylfesvej 17 A og B er huslejen 9.312,00 kroner inkl.  á conto varme og el. Indskud i boligen er 26.664,00 kr.

På Lille Strandhøj Gylfesvej 25/Stockholmsvej 2D er huslejen 7.717,00 kroner inkl.  á conto varme og el. Indskud i boligen er 21.823,00 kr.

Det er muligt at søge Boligstøtte 

Sikkerhed og indretning

Sikkerheden er vigtig ved indretning af din bolig, derfor vil husets sikkerhedsrepræsentant løbende gennemgå boligerne.

l boligen findes en El-seng med hæve-sænke funktioner og mulighed for elevation af hovedgærde og fodenden. Er der behov for forflytning med lift er der loftlifte i alle boliger.

Er der behov for pleje ved sengen, tilbydes et sengebord.

Der er plads i boligen til både et sofaarrangement og et lille spisebord.

Er beboeren afhængig af kørestol, anbefales det at der sikres god afstand mellem møbler.

Løse tæpper er ikke hensigtsmæssige, da de udgør en risiko for fald. Det anbefales, hvis der ønskes tæpper at de ligger under sofabord/sofa og ikke på gangarealer.

For medarbejdernes sikkerhed og for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, vil en sikkerhedsrepræsentant gennemgå lejligheden efter indflytning. Såfremt der er møbler/tæpper der gør arbejdsforholdende problematisk, vil beboer/pårørende blive kontaktet med henblik på en løsning.Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C

3060 Espergærde

Mail: strandhoej@helsingor.dk

Tlf.: 49 28 13 00