Strandhøjs Venner

Foreningen Strandhøjs Venner har til formål i samarbejde med ledelsen og brugerne, at yde støtte til plejehjemmet Strandhøj - herunder Lille Strandhøj

Foreningens formål:
Foreningen Strandhøjs Venner er stiftet den 23. april 2003 af en gruppe beboere og pårørende til beboere på Strandhøj samt borgere i Helsingør Kommune, der er meget interesserede i beboernes fortsatte sociale velfærd. 

Aktiviteter:
Foreningens bestyrelsesmedlemmer, der er frivillige og arbejder gratis, yder praktisk støtte ved de forskellige arrangementer der er planlagt på Strandhøj.

Derudover vil foreningen også i løbet af året planlægge og afholde mindre arrangementer for beboerne.
Bestyrelsen håber, at nogle af medlemmerne også vil være behjælpelige med at yde praktisk støtte ved arrangementer og lign. i det omfang, de har mulighed herfor.

Medlemskab af foreningen:
Foreningens kontingent der fastsættes ved den årlige generalforsamling, bliver anvendt til afholdelse af foreningens arrangementer samt administration.
Kontingentet udgør pt. for et kaldenderåret 100,00 kr. for en eller 150,00 kr. for par.

Kontakt:
Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Lillian Mathiesen, på tlf. 28 69 75 51 eller på mail lillianmathiesen@youmail.dk

klik her for at hente en indmeldelsesblanket

Besøg på Frilandsmuseet maj 2015, Strandhøjs venner har inviteret 

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C

3060 Espergærde

Mail: strandhoej@helsingor.dk

Tlf.: 49 28 13 00